Managment aftaleMANAGMENT AFTALE


Aftalen driftes for virksomheden udfra et forud godkendt budget.

Alle omkostninger betales af virksomheden udfra de faktiske udgifter.

Der betales et fee for KIRSCH & CO´s administration


Månedsrapportering


For løbende at skabe overblik over kantinedriftens økonomi, udarbejdes der hver måned en økonomirapport, der viser de aktuelle tal omkring omsætning, råvareomkostninger, personaleomkostninger og øvrige omkostninger i forhold til det budgetterede.


Den månedlige økonomirapport sikrer, at der ikke opstår ubehagelige overraskelser, samtidig med at der løbende kan laves justeringer, såfremt forudsætningerne ændrer sig. Skulle der opstå betydelige afvigelser fra det udarbejdede budget, udfærdiges der en afvigelsesrapport og en handlingsplan iværksættes.


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend