DriftsaftaleDRIFTSAFTALE


Aftalen driftes for virksomheden udfra et forud godkendt budget.


Alle omkostninger til løn - råvarer - forbrugsartikler betales af KIRSCH & CO


Enkelte udgifter betales af virksomheden f.eks. reperationer,

vedligeholdelse og nyanskaffelser af udstyr


Der betales et vederlag til KIRSCH & CO til delvis dækning

af driftsomkostninger og administration


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend